Baker McKenzie khuyên khách hàng: Hãy cẩn trọng trước khi quyết định không nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế tại Trung Quốc

Cơ quan chống độc quyền Trung Quốc - Bộ Thương mại (MOFCOM) - vừa công bố dự thảo hướng dẫn nộp hồ sơ sáp nhập. Dự thảo này đã giới thiệu một cơ chế
báo tin (whistle blowing) cho phép bất kỳ một công ty hoặc cá nhân nào có nghi ngờ rằng các bên trong một vụ sáp nhập đã không nộp hồ sơ thông
báo (khi tới ngưỡng theo quy định) có thể trình báo để MOFCOM tiến hành điều tra.
Đọc tiếp, tại đây:
http://www.bakermckenzie.com/files/Publication/22120876-6f71-42d5-a9dc-1e3e6124385a/Presentation/PublicationAttachment/7dcc1631-593d-43cd-a47a-3a37d746afa7/al_china_mergercontrol_jul11.pdf
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: