NHNN có thể mua lại ngân hàng yếu

Thứ hai, 22/08/2011 10:17

Luật Các tổ chức tín dụng 2010 cho phép NHNN có quyền mua cổ phần của ngân hàng để nắm quyền quản lý, tránh sự đổ vỡ.

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã đề xuất cải tổ lại hệ thống ngân hàng, và đây cũng là nhiệm vụ ưu tiên của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhiệm kỳ này.
Về vấn đề này, ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia cho biết, việc cơ cấu, cải tổ để nâng cao chất lượng hệ thống ngân hàng là nhu cầu đòi hỏi có tính khách quan. Tuy nhiên, để thực hiện đòi hỏi này, cần có bước đi phù hợp để đảm bảo tạo sự ổn định của hệ thống ngân hàng.
Theo ông Ngoạn, NHNN cần phân loại, sắp xếp ngân hàng ở từng nhóm khác nhau, từ đó đưa ra giải pháp khắc phục với từng nhóm ngân hàng.
Trong đó, phải có tiêu chí, tiêu chuẩn ngân hàng tốt, an toàn, buộc các ngân hàng phải đáp ứng và có thời gian nhất định cho các ngân hàng thực hiện. Các ngân hàng yếu kém phải tự sắp xếp, tự xử lý  bằng cách huy động thêm vốn, cơ cấu lại bộ máy tổ chức, nguồn nhân lực, nâng cao năng lực tài chính, quản lý.
Trường hợp không thể tự cải tổ được, các ngân hàng có thể sáp nhập, ông Ngoạn nói.  Luật Các tổ chức tín dụng thông qua năm 2010 đã cho phép NHNN có quyền bỏ vốn mua cổ phần của ngân hàng thương mại cổ phần để nắm quyền quản lý, tránh sự đổ vỡ của ngân hàng.
Về thực trạng một số ngân hàng nước ngoài đã vượt hạn mức tăng trưởng tín dụng 20%, ông Ngoạn cho biết, NHNN đã lên tiếng về việc này và phía các chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng đã đang tìm cách giảm tốc độ tăng trưởng tín dụng.
Ông cũng nhận định, vừa qua việc áp dụng tăng trưởng tín dụng cao bằng đã phần nào gây khó khăn cho các ngân hàng nhỏ, tuy nhiên, chính sách đã đưa ra thì các ngân hàng phải có trách nhiệm tuân thủ, thực hiện.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: